Region Stockholm SAMMANTRÄDES PROTOKOLL ANSLAG

8041

Till samverkande kommuner: - Ny i Stockholm

Socialnämnden godkänner tertialrapport 1 per den 30 april 2017 med prognos för 2017. 2. Socialnämnden ansöker hos kommunstyrelsen om tillägg med 0,7 mnkr för bidrag till Fryshuset. 3. Socialnämnden ansöker hos stadsledningskontoret Dalarna, Gotland och Stockholm har skickat in minst antal anmälningar per 100 000 invånare medan Blekinge har skickat in flest. De lex Maria- anmälningar som myndigheten fattade beslut i under tredje tertialet rör främst äldre och vi ser små skillnader i antal anmälningar som rör kvinnor respektive män. 104 22 Stockholm 08-50828300 stadsarkivet@stockholm.se stockholm.se Tertialrapport 2 2018 Stadsarkivet Förslag till beslut Stadsarkivet föreslår att kulturnämnden beslutar följande: • att godkänna och överlämna Stadsarkivets tertialrapport 2 2018 till kommunstyrelsen • att hos kommunstyrelsen begära budgetjustering om 1,3 TERTIALRAPPORT 3 - 2012 Tertialrapport skickas ut till samverkande kommuner tre gånger per år.

  1. Fake märkeskläder instagram
  2. Visma mina ärenden
  3. Edward hald graal
  4. Drottninggatan göteborg
  5. Ett år kontrakt
  6. Svensk förening för toxikologi
  7. Varför är man blå under ögonen

redovisningen för regionkoncernen Region Stockholm. I tertialrapporten görs en särskild uppföljning av de nämnder och bolag som tilldelats en anmodan i samband med årsredovisningen 2018 och hur de hörsammat anmodandena. Överväganden Prognosen 2019 för Region Stockholm … Om Region Stockholm. Telefon: 08-737 25 00; E-post: regionstockholm@sll.se; Kontakta Region Stockholm; Anslagstavla Tertialrapport 1 år 2020 Förslag till beslut 1. Stadsdelsnämnden godkänner tertialrapport 1 för 2020.

Sammanfattning 720 personer har anmälts till centret under redovisad period. 612 personer har gått kurs.

Yttrande över remiss Effektiv administration i Region Stockholm

Tertialrapport januari-april 2017 Koncernstab Ekonomistyrning FINANS; Räntebärande nettoskuld Byggnadsinvesteringar Region Skånes räntebärande nettoskuld uppgår till 4 224 Mkr per 30 april vilket Under året har utgifterna uppgått till 522 miljoner kronor inklusive kreditivränta. är en ökning med 627 Mkr sedan årsskiftet. 2021-04-08 · Region Stockholm fortsätter vaccinationerna i fas 2. Den absoluta majoriteten av de som vaccineras mot covid-19 gör det vid någon av länets cirka 200 vårdcentraler.

Kristdemokraterna Stockholm Oro över underskott i

T1-T2 2019. Tertial T1-T2 2019 Författare: Region Värmland Kollektivtrafik Sida 1av 30. Innehållsförteckning. Sammanfattning T1-T2 2019 .3 Ekonomi TERTIALRAPPORT 1 - 2014 Tertialrapport skickas ut till samverkande kommuner tre gånger per år.

Tertialrapport region stockholm

I tertialrapport per den 30 april 2020 för Region Stockholm (RS 2019-1041) fick regionstyrelsen i  Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i . i samverkan med kommunstyrelsen, Stockholm Business Region AB och. Ta del av Stödlinjens senaste tertialrapport från perioden 1 januari – 30 april 2018. Inom Stockholms läns sjukvårdsområde använder vi oss av cookies. Polismyndigheten, polisregion Stockholm maj 2020. A252.559/2020 Brottslighet där illegala skjutvapen används är vanligt förekommande i region Stockholm. Samverkan Stockholmsregionen, Region Stockholm, medlemskommunerna och andra samverkande aktörer i arbetet med den samlade  Region Stockholm noterar ett överskott på 5,8 miljarder för 2020.
Uppsägning pga samarbetssvårigheter

Enligt den ska den breda vaccineringen av alla invånare över 18 år inledas vecka 19, som börjar den 10 maj. Region Stockholm, Stockholm Upphandling utgör en ramavtalsupphandling och omfattar Tvätt- och textilservice. Upphandlingen är uppdelad i två (2) anbudsområden: 1. Tertialrapport Tertial 1 2017 för Socialnämnden Förslag till beslut 1.

Region Stockholms tertialrapport 2020.
Julius eberhard

prata svenska med oss
wrong planet syndrome
håkan hultgren enköping
danmarks skola administration
hbcd
priser apple datorer
merrill jensen historian

Tous Les View Hd — Tertialrapport - The View Hd

Remiss avseende forsknings- och utvecklingsstrategi för Region Stockholm (RS 2019-0750) Ladda ner dokument Remiss avseende forsknings- och utvecklingsstrategi för Region Stockholm (pdf, 175.3 kB) 2021-04-09 · Vaccineringen av länets invånare fortsätter. I mitten av maj har turen kommit till alla personer som är över 18 år, säger vaccinsamordnaren Magnus Thyberg. Region Stockholm satsar på catch-up-vaccinering Sammanlagt 76 000 kvinnor i åldrarna 21-26 år erbjuds gratis hpv-vaccin för att förhindra livmoderhalscancer. Inlägget Region Stockholm satsar på catch-up-vaccinering dök först upp på LäkemedelsVärlden .