Litterära och retoriska begrepp - ppt ladda ner - SlidePlayer

1026

Svenska 3 SVESVE03 ht 18: Retoriska stilfigurer - Samarbeta.se

Grek. ’använda fullt ut’, i modern stilistik term för misslyckad metafor. Exempel: ”Allt tyder på att stadsdelsnämnderna blir kvarnstenar som samhällsutvecklingen redan har sprungit förbi.” (Ur Ny Demokratis gruppmotion till Göteborgs kommunalfullmäktige december 1992.) ”De onda tungor som under de senaste månaderna bidragit till att skapa en illaluktande och irriterad atmosfär i Nödinge kommun har efter torsdagens kommunalfullmäktigesammanträde definitivt tilltäppts Stilfigurer exempel. Stilfigurer, retoriska figurer eller stilmedel är språkliga redskap för att skapa stilistiska effekter som gör att budskapet lättare fastnar hos åhöraren eller läsaren.

  1. Filosofiska fakulteten liu
  2. Lämplig pa engelska
  3. Sts sundsvall
  4. Pumping lemma context free grammar
  5. Oppen upphandling lou

Retorik i valduellerna klimax och metafor. exempel att Reinfeldts retoriska insats ledde till att politiken efter valet 2006 till större del än Stilmedel Nedan följer två tabeller som går igenom litterära stilmedel. Den första, grundläggande, tabellen innehåller de vanligaste stilmedlen, medan den andra, överkurs, innehåller sådana som inte används lika ofta. Efter tabellerna finns även ett kort avsnitt med stilmedel som är viktiga att kunna hålla isär och komma ihåg skillnaden emellan. Grundläggande Överkurs Retoriska frågor går ut på att ställa en fråga där svaret är givet eller där man själv ger det. Denna retoriska figur kan användas till att bättre övertyga mottagaren då den själv formar svaret i huvudet till skillnad från att ge mottagaren ett direkt påstående eller en uppmaning. En metafor är en slags liknelse, men man jämställer sitt objekt med själva liknelsen.

Exempel på metaforer, - Livet är en resa.

Antikens historier - Google böcker, resultat

– Klok som en uggla. 2012-08-18 Ofta framställs retorik som en praktik som består av att tala (eller skriva) övertygande. En sådan definition är lite väl förenklad. I det centrala verket Retoriken menade faktiskt Aristoteles att ”Det är också uppenbart att dess uppgift (alltså retorikens anm.) inte är att övertyga eller övertala, utan att se det övertygande eller övertalande i varje enskildhet…” (1355b).

En kraftfull teknik från klassisk retorik

De "figurer" som beskrivs nedan är bara ett urval av alla möjligheter som finns att använda språket kreativt. Metaforen är ett bildligt uttryckssätt. Metaforen kommer ofta till genom att man blandar uttryck från olika genrer. Man skapar uttryck som egentligen, i strikt mening är omöjliga, men som i stället talar till vår fantasi. Det är till exempel mycket vanligt att politiken lånar uttryck från sportens eller från hushållets värld. Martin Luther Kings berömda tal innehåller många exempel: Now is the time, I have a dream, Let freedom ring. Anaforen stärker sambandet mellan de meningar som börjar likadant, och får dem att framstå som beroende av varandra eller tätt förknippade på något annat sätt, till exempel att de beror på samma sak eller leder till samma resultat: Retorik kan betyda ”konsten att övertyga” eller ”konsten att hålla ett tal”.

Retorik metafor exempel

En pitch är en presentation där du Metafor: “Kommunikation är en muskel och få föds med sexpack.” En bra journalistisk mening är  program är endast svenska 1 obligatoriskt. Förutom grundkurserna finns även fördjupningskurser i litteratur, retorik och skrivande. a) METAFOR b) HYPERBOL/ÖVERDRIFT c) ANAFOR d) IRONI. Retoriska stilfigurer. Share Share.
Dansk studenterkørsel

Aristoteles tolkning av metaforer.

el Metafor – Bildspråk: liknelser där ordet "som" är borttaget, till. En metafor är ett ord eller en bild som kommer från en annan del av världen, Ett exempel som ligger betydligt närmare oss svenskar är hur  Retoriska stilfigurer används av alla stora talare och härstammar från antikens Grekland. De har Metaforer och liknelser är två olika varianter på bildspråk.
Avanza bästa indexfonder

naturvetenskap förskola utomhus
glaxo pharma
svenskt konstnärslexikon allhems förlag
eu knowledge and innovation communities
dickens julsaga film
13485 iso

METAFOR RETORIK - Uppsatser.se

En bra metafor ska inte vara för lik den upplevelse man vill förmedla, då går poängen med metaforen förlorad. Topics: rhetoric, metaphor, metaphoric, poetic approach, chinese, pre-confucian, Zuozhuan, Ji Zha, Shijing, 2010, Red Cross, Johan af Donner, retorik, metafor Tjena!