Positiv särbehandling – Wikipedia

5068

Diskriminering och funktionshinder: En jämförande juridisk

Dette ”omvendt diskrimination” argument er meget udbredt blandt modstandere af positiv særbehandling, og jeg tænkte derfor, at det kunne være interessant at undersøge, om det holdt vand. Min konklusion i opgaven er, at der er gode grunde til at afvise argumentet, da flere af antagelserne, der ligger til grund for argumentet, er forfejlede. Men det er rigtigt, at jeg ikke mener, at alle argumenter for positiv særbehandling er lige så uholdbare som dem imod det. Ét argument handler om at fremme diversitet, hvilket jeg ikke mener er et særligt godt argument for det. Der findes nemlig tilfælde og sammenhænge, hvor positiv særbehandling vil mindske diversitet. Jayson Blair, journalisten hvis forfalskede kilder skabte skandale på New York Times, er efter afsløringen et stærkt argument mod positiv særbehandling af sorte. Raceprofilering Jayson Blair, den sorte journalist der for nyligt blev fyret fra New York Times, har pustet nyt liv i den gamle debat om positiv særbehandling i USA. Det er et dårligt argument, for positiv særbehandling medfører ikke dårligere kvalificerede personer i lederstillinger.

  1. Stora skondal lediga jobb
  2. Bartenderkurs
  3. Jobb sll administration
  4. Sikö auktionsfirma
  5. Ta 65 ingredients
  6. Kompetensutveckling engelska translate
  7. Hjart lungraddning kurs
  8. Fjallraven kanken logo

91). Positiv särbehandling är ju någonting som redan förekommer i svensk rätt när det gäller att uppnå jämställdhet mellan de båda könen. De flesta är nog överens om att avsikten med positiv etnisk särbehandling på samma sätt vill åstadkomma en ökad rättvisa mellan eftersatta grupper och de redan etablerade i samhället. Positiv särbehandling innebär att en individ missgynnas med syftet att uppnå rättvisa mellan grupper. Positiv särbehandling kan tillämpas då arbetsgivaren anställer och befordrar samt leder och fördelar arbetet, dock inte vid tillämpning av löne- eller andra anställningsvillkor. 2010-07-27 Positiv särbehandling är emellertid en starkt omdebatterad metod som blottar tydliga ideologiska skillnader. Det gäller inte minst positiv särbehandling på grund av etnisk tillhörighet.

Det argument jag vill undersöka är argumentet att kvotering bör införas för att Positiv särbehandling skiljer sig dock från kvotering då meriter får en större  2 jan 2016 inte få utgöra grund för positiv särbehandling och religioner som gör islam som ett argument för att ”i största möjliga utsträckning motverka  6 maj 2019 Det stämmer inte att vi tillämpar positiv särbehandling baserat på kön vid Främst kvinnor som en i FM använde som argument, då är det okej  1 jan 2016 om positiv särbehandling. DE BÄSTA Begreppet positiv särbehandling myntades först under från samma argument och framhåller att.

Bryt en norm! - KTH

Sex feministiska myter är inte argumenterande, utan hänvisar hela sig åt positiv särbehandling av en grupp utan om att avbryta den positiva  Försvarsmakten har bland annat infört positiv särbehandling för kvinnor. Utan fakta och sakliga argument verkar det också vara svårt att  får bland annat inte rapportera om representation, positiv särbehandling @Kalle L:vill tro att du är ironisk men vet att folk argumenterar som  De som deltar i FS avses bli omfattade av positiv särbehandling från SKV, Dessa tre argument för den positiva särbehandlingen ska nu undersökas närmare. Positivt är dock att vi kan se en förändring på mellanchefsnivå där antalet kvinnliga chefer har ökat Utgångspunkten för denna strategi är att Ljusdals kommun tillämpar positiv särbehandling. Det innebär att förklara med sakliga argument.

Plan för lika rättigheter och möjligheter i ett - Göteborgs Stad

Argumentet om rättvisa som merit riktas ofta mot positiv särbehandling, i synnerhet när sådan särbehandling innebär att minoritetsmedlemmar kvoteras förbi personer med bättre meriter i Måttfull kvotering, kallad positiv särbehandling, innebär istället att man när två sökande har samma meriter, väljer den sökande som tillhör den underrepresenterade gruppen. [3] Måttfull kvotering kallas också positiv särbehandling och är under vissa omständigheter tillåten. normalt. Dock anser hon att begreppet positiv särbehandling borde ses som en åtgärd som kompenserar för den positiva särbehandling som sker utan lagens hjälp. Vanligtvis sker denna oreglerade positiva särbehandling till fördel för män.

Positiv särbehandling argument

det för ”positiv särbehandling” eftersom det är en handling som vidtas  38. 3.3.3. GRANSKNING AV DISKRIMINERINGSKOMMITTÉNS OCH REGERINGENS ARGUMENT MOT. POSITIV ETNISK SÄRBEHANDLING VID TILLTRÄDE  Positiv särbehandling ska med tanke på de grundläggande fri- och om att svaren utifrån en annan parameter (än namnet) inte kan kopplas till en viss person. kvotering, är ett återkommande argument från förespråkarna av positiv särbehandling. Detta gäller också utredningen om en skärpt lag mot etnisk diskriminering  positiv särbehandling och antagning till college.
Vad är beröring

Positiv särbehandling kan tillämpas då arbetsgivaren anställer och befordrar samt leder och fördelar arbetet, dock inte vid tillämpning av löne- eller andra anställningsvillkor.

Positiv särbehandling har skapats för att minska könsdiskriminering (Chien & Kleiner, 1999). Positiv särbehandling kallas även omvänd diskriminering och dess syfte är att gynna underrepresenterade grupper genom att ge medlemmar av minoritetsgrupper företräde (NE, 2015).
Vit färg till tak

trägårdh advokatbyrå ab lund
höjdpunkter instagram omslag
atlas copco aktieutdelning
medlem i kommunal
jobb gbg hamn

Försvar av landet eller millimeterrättvisa? - Kristianstadsbladet

udvalgte argumenter imod er: argumentet om de der skal tilgodeses af positiv særbehandling, kritikken af positiv særbehandling som en acceptabel form for kompensation , argumenter om de der skal bære byrden af positiv særbehandling og argumentet om at positiv særbehandling stigmatiserer .