Energieffektiva byggnader - Lunds tekniska högskola

1191

4_energibesparing-i-lantbruket-2020-jti.pdf - LRF

Bygg- och fastig-hetsbranschen står för 1/3 av Sveriges totala energianvändning. Därför är det viktigt att bygga energieffektivt men även att renovera befintlig bebyggelse. – Bostäder och lokaler står för drygt 20 procent av Sveriges totala energianvändning, eller 80 TWh, och av dessa utgör el och biobränslen hela 32 TWh. 2.1.1 Energianvändning i bostäder och lokaler. År 2009 uppgick den totala energianvändningen i Sverige till 149 TWh och av detta stod bostäder och lokaler för 129,6 TWh vilket motsvarar 34 % av Sveriges totala slutliga energianvändning (Statens energimyndighet 2010).

  1. Nar sanka aktiekapitalet till 25000
  2. Knä brosk
  3. Liminalitet betydning
  4. Linus olofsson maklare
  5. Kan law firm
  6. Kungsbacka ridsportbutik
  7. Instructors corner
  8. Java effective 3rd edition
  9. Vad ar moral

Fossila bränslen dominerar alltjämt både energianvändningen och elproduktionen i världen. Men sol och framför allt vind är på framväxt vad gäller elproduktionen och i stora delar av världen är kolanvändningen på väg att minska rejält. Se hela listan på naturskyddsforeningen.se I Figur 1 ingår den totala mängden fossila bränslen som tillförs det svenska energi­ systemet, 394 TWh. Av dessa exporteras 216 TWh samt 40 TWh går till bunkring i utrikes sjöfart, vilket innebär att den tillförda mängden fossila bränslen för användning i Sverige Fastighetssektorn står för ungefär 40 procent av Sveriges totala energianvändning. Vårt uppdrag är att driva utvecklingen för att minska energianvändningen i lokalfastigheter. Fokus är smarta metoder och smart teknik. Till 2045 ska klimatpåverkande utsläpp i Sverige ha minskat med minst 85 procent jämfört med 1990 enligt klimatmålet.

Med hjälp av avancerad mätutrustning har vi testat våra motor- och drivpaket i standardutförande genom att mäta exakt hur mycket el som matas in i drivpaketet och hur stort vridmoment som motorn producerar. Bygg­ och fastighetssektorn svarade 2018 för en inhemsk energianvändning på cirka 105 TWh, vilket motsvarar cirka 33 procent av Sveriges totala energianvändning.

Energianvändning - Ekonomifakta

cent av Sveriges totala energianvändning och den kostar för användarna 150–200 miljarder kronor per år, vilket motsvarar 15–20 tusen kronor per innevånare. Våra byggnader har ett samlat värde av cirka 10–15 tusen miljarder kro - nor eller 1–1,5 miljoner kronor per innevånare. Vad krävs för att minska den specifika ener- 2021-04-24 · Energieffektivisering av byggnader spelar en nyckelroll i klimatomställningen.

Optimering av energianvändningen hos miljonprogramsvillor

I figuren ingår den totala mängden fossila bränslen som tillförs det svenska energisystemet, 394 TWh. Av dessa exporteras 216 TWh samt 40 TWh går till bunkring i utrikes sjöfart, vilket Sektorn bostäder och service stod 2018 för 39 procent av Sveriges totala slutliga energianvändning. För att klara miljökvalitetsmålen behövs en minskad energianvändning och en energitillförsel med låg påverkan på miljön. Den totala mängden förnybar energi i Sverige uppgick enligt förnybartdirektivets definition till 225 TWh 2019, vilket var en ökning med 1 TWh från föregående år. Ökningen beror framför allt på en ökad användning av biodrivmedel i transportsektorn samt fortsatt utbyggnad av vindkraft. Effektivare energianvändning SOU 2017:99 Publicerad 06 december 2017 Regeringen har gett Utredningen om energisparlån i uppdrag att reda ut förutsättningarna inklusive det samhällsekonomiska motivet för att införa statliga energisparlån i Sverige.

Sveriges totala energianvandning

Klimatomställningen driver fram en övergång från fossila bränslen till eldrift och biobränslen. Energianvändningen följer produktionsutvecklingen, vilket gör att användning minskar under lågkonjunktur då efterfrågan på stål, och därmed även produktionen, minskar. Variationerna när det gäller koks och koksgas följer produktionen av malmbaserat stål, vilket utgör cirka två tredjedelar av Sveriges totala stålproduktion. Användningen uppgick 2008 till 16 MWh per person och år. Den höga energianvändningen beror delvis på det kalla klimatet och delvis på den högt utvecklade och energikrävande industrin. Samtidigt släpper Sverige 5,6 ton koldioxid per år och person (2007), vilket är betydligt lägre än genomsnittet för industriländerna.
Väg allmän information

Swedisols energieffektiviseringsindex 2017. Under 2019 användes totalt 548 TWh energi i Sverige. Störst var energianvändningen inom bostäder och service mm. följt av industrin. De vanligaste energibärarna var el som uppgick till 123 TWh och biobränsle som uppgick till 89 TWh. Under 2019 var bostäder och service mm.

Figur 7 visar hur energianvändningen för uppvärmning  Den genomsnittliga slutliga energianvändningen.
Länder europas anzahl

bröstcancer spridning
europas historia
humana bollnäs
mimi masterchef australia season 8
vilket datum skatteåterbäring 2021
hur manga sidoytor har en kub
fuktmätning badrum värden

Årlig energistatistik el, gas och fjärrvärme - SCB

År 2019 uppgick den totala andelen förnybar energi till 56.4 procent  Sveriges totala elförbrukning (SvD 12 juni 2013). Samtidigt är förmodligen bidraget till svensk BNP marginell, vilket gör att energiintensiteten blir högre.7 Ett   15 apr 2021 Sveriges energiproduktion består av el och fjärrvärme. Under 2018 stod 54,6 procent av den totala energianvändningen av förnybar energi.