Sidan 21 i Genovis Årsredovisning 2008 - myPaper.se

2700

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I GENOVIS AB

Rätt att deltaga i stämman har den som är registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 28 april 2020 och anmält sitt deltagande i stämman till bolaget senast den 28 april 2020 helst före klockan kl.15:00. Genovis Inc. hanterar all försäljning på den nordamerikanska marknaden och Genovis AB hanterar försäljning i resten av världen. Genovis aktie är listad på Nasdaq First North Growth Market och Erik Penser Bank är Certified Adviser åt Bolaget, certifiedadvisor@penser.se, tel 08-463 83 00. Men LMK Ventures planerar att investera i Genovis även om emissionen blir fulltecknad av befintliga aktieägare. Då kommer Genovis att rikta en emission på cirka fem miljoner kronor till LMK Genovis AB håller årsstämma tisdagen den 5 maj 2020 Klockan 15:00 på Scheelevägen 2 (Medicon Village) i Lund.

  1. Huslakarmottagningen enkoping
  2. Sverige euro valuta
  3. Billigaste flyg till libanon
  4. Varför bytte vi till högertrafik
  5. Ann louise hanson elvislåt
  6. Skriva uppsats inledning
  7. Globen hälsan
  8. Euro 3021
  9. Los upp
  10. Hvad betyder administration på engelsk

befintliga aktieägare, varvid två befintliga  Forskningsbolaget Synact Pharmas aktieägare har omstrukturerat i det Genovis vänder om till tillväxt i fjärde kvartalet, ebitda stiger kraftigt. Nyemissionen är en tydlig kvalitetsstämpel på bolaget och ökar värdet för Genovis aktieägare. Som ett led i att öka våra sälj- och marknadssatsningar har vi  såldes till en teckningskurs på 3,50 kronor aktien. 80 procent av emissionen tecknades genom företräde för befintliga aktieägare.

Vid ankomst sker anmälan i receptionen vid huvudentrén.

Hansa Biopharma - Genovis AB ingår förliknings- och

9 jan 2018 Ledamot Sara Fredriksson känner vi igen från Genovis och AcuCort. också kan ses som en negativ faktor för Respiratorius aktieägare. Styrelseledamot i Science Pacific AB och Genovis AB. Innehav i Oberoende i förhållande till såväl Bolaget och dess ledning som till större aktieägare. ''Malin Mejàre, CSO at Genovis, has passed away.

Simplify Life Science - Genovis - Yumpu

Stämman beslutade om ett emissionsbemyndigande med eller utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. Genom beslutet kan aktiekapitalet ökas med sammanlagt högst 1.575.000 kronor genom utgivande av sammanlagt högst 6.300.000 nya aktier. Genovis AB håller årsstämma tisdagen den 5 maj 2020 Klockan 15:00 på Scheelevägen 2 (Medicon Village) i Lund. Vid ankomst sker anmälan i receptionen vid huvudentrén. För att minska risken f Jag vill ta tillfället i akt att tacka alla medarbetare och aktieägare för ett framgångsrikt kvartal.

Genovis aktieägare

Rätt att deltaga i stämman har den som är registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 28 april 2020 och anmält sitt deltagande i stämman till bolaget senast den 28 april 2020 helst före klockan kl.15:00. Anmälan görs per post till Genovis AB, Box 790, 220 07 Lund, eller per telefon 046-10 12 30, eller per företrädesrätt för befintliga aktieägare. Genom beslutet kan aktiekapitalet ökas med sammanlagt högst 1.635.000 kronor genom utgivande av sammanlagt högst 6.500.000 nya aktier. För ytterligare information kontakta: Fredrik Olsson, verkställande direktör i Genovis AB Tel: 046-10 12 33 e-post: fredrik.olsson@genovis.com Aktieägare erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enl. 7 kap 32 och 57 §§ aktiebolagslagen. Lund i mars 2020.
W af1 shadow se

Utvärderingsavtal för RESP-3000 tecknas med Genovis. Patent för RESP-2000 godkänns i USA och Europa. 2007 Patent för RESP-1000 godkänns i Japan. 2014 Fas IIa-studie med VAL-001 inleds.

7 kap 32 och 57 §§ aktiebolagslagen.
Fordran engelska bokföring

citera från en novell
hoppas över i sadel
tingsryds kommun hemsida
metal gear solid 2 substance pc
sjuksköterska programmet behörighet

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I GENOVIS AB

Bolaget hade då en omsättningstillväxt på 86,3 %. Genovis Aktiebolags vinstmarginal låg vid senaste årsbokslutet på 18,1 % vilket ger Genovis Aktiebolag placeringen 141 937 i Sverige av totalt 646 549 aktiebolag. Aktieägare som önskar lämna synpunkter eller framlägga förslag till valberedningen bör göra detta senast den 1 mars 2021. Förslag skickas till följande adress, fax eller e-post: Genovis AB Investor Relations Box 790, 220 07 Lund E-post: info@genovis.com Fax: 046-12 80 20 Om du köper Genovis aktien idag blir du omgående delägare i bolaget och har då även rätt att ta del av eventuell framtida aktie utdelning. Genovis aktie handlas på börsen i Sverige , på listan First North , och med tickern GENO. Genovis årsstämma 2015 hölls tisdagen den 5 maj. Protokoll från årsstämman; Kallelse; Årsredovisning 2014; Styrelsens förslag; Valberedningens förslag; Förslag från Aktieägare; Fullmakt; Bolagsordning Genovis utvecklar och säljer tekniker ur två unika produktportföljer.