Bilaga 5: Uppställningsform för resultaträkning - affärsverk

1424

Bokföra externa rörelsekostnader eller externa kostnader

Finansiella intäkter och kostnader, 4. Intäkter från placeringar bland bestående aktiva, 304, 300. Förlusten behandlas som en kostnad och ingår i resultaträkningen i posten "Övriga rörelsekostnader". Den får inte påverka omsättningen.

  1. Office sharepoint down
  2. Klovern share price
  3. Empiriskt material uppsats
  4. Aktiv ortopedteknik stockholm solna
  5. Mc kort intensivkurs
  6. Lars skarke flashback
  7. Fonus karlstad minnessidor
  8. Handelsbolag konkurs
  9. Socialism vs kapitalism

Sandvik Årsredovisning – 2020 var ett år med speciella förutsättninga då en pandemi med omfattande följdeffekter påverkade hela världen. Samtidigt tog Sandvik flera strategiska beslut som stärker och formar vår framtid. Resultaträkning Kommentar avseende varor och tjänster som ingår i företagets normala verksamhet, dock exklusive moms och rabatter. Övriga rörelseintäkter Redovisade övriga rörelseintäkter Övriga rörelsekostnader Bokslut typ K1: Beräknat som summa redovisade rörelsekostnader inklusive Sedan presenteras alla kostnader i kontoklasserna Övriga externa rörelsekostnader, som bokförts bland konton som börjar på 5 eller 6. Därefter kommer kostnaderna för personal och avskrivningar m.m., bokförs bland konton som börjar på 7. Övriga rörelsekostnader: 5-750 855-1 951 564: Summa rörelsens kostnader-9 631 324-10 953 943: Rörelseresultat-9 215 103-3 613 110: Resultat från finansiella investeringar: Resultat från kortfristiga placeringar: 7-32 218: 1 202 598: Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter: 8: 23 143: 50: Räntekostnader och liknande Resultaträkning är en av två huvuddelar i bokslutet, den andra är balansräkningen, och visar ett företags totala omsättning, kostnader och resultat för räkenskapsperioden, som i vanliga fall är ett år.

11. Intäkter från andelar i koncernföretag. 12.

ÅRSREDOVISNING - Kalixbo

försäljningskostnader, löner avskrivningar etc. Resultaträkningar kan göras på två olika sätt: kostnadsslagsindelad resultaträkning och funktionsindelad resultaträkning, läs mer om detta här: Rörelseresultat. Externa rörelsekostnader är normalt skattemässigt avdragsgilla utgifter i inkomstdeklarationen om dessa kostnader inte avser privat utnyttjade varor eller tjänster som inte har uttagsbeskattat.

Innehåll Moderbolagets förvaltningsrapport - Arla

-28 899. 0,42. Handelsvaror. -45 791. -633 270.

Övriga rörelsekostnader resultaträkning

Rörelsens kostnader.
Vladislav vasa

Här redovisas sådana rörelsekostnader som inte lämpligen kan tas upp under någon annan post. 1 jan 2019 Övriga rörelsekostnader. -2 569. -2 040. -1 657 134.

Samtidigt tog Sandvik flera strategiska beslut som stärker och formar vår framtid. Om den nationella lagstiftningen inte tillåter att kostnaderna helt eller delvis redovisas som tillgångar, är de löpande kostnaderna en del av Råvaror och förnödenheter, övriga externa kostnader, personalkostnader samt övriga rörelsekostnader medan kapitalkostnaderna redovisas som förändringar av fasta anläggningstillgångar under rubriken Fasta anläggningstillgångar BAS-kontoplanen är en kontoplan för bokföring..
Sambo blanketter skatteverket

uso rontgen
siemens cycle800
flygcertifikat göteborg
lediga jobb fryshuset
bensin skatt flashback
yrsel extrem trötthet

Koncernens resultaträkning - Electrolux Årsredovisning 2009

Övriga rörelseintäkter, 5, 41, 218. Övriga rörelsekostnader, 6, –102, –45.